Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Velkommen til Barnekreftportalen


Dette er en side om kreft hos barn og ungdom for helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte. Hovedformålet er å sørge for kvalitetssikret informasjon om kreft hos barn og ungdom og å gi rask tilgang til gode nettsteder som har relasjon til temaet. Siden driftes av "Nasjonal Kompetansetjeneste for solide svulster hos barn" ved Oslo Universitetssykehus.

NY: Nasjonal kvalitetsregister for barnekreft - nyeste årsrapport publisert høsten 2016

NY: NOPHO (Nordisk forening for pediatrisk hematologi & Onkology Årsrapport 2016


NY: Nyheter: Avisomtaler, artikkel om barnekreft vs. voksenkreft