Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Velkommen til Barnekreftportalen

Dette er en side om kreft hos barn og ungdom for helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte. Hovedformålet er å sørge for kvalitetssikret informasjon om kreft hos barn og ungdom og å gi rask tilgang til gode nettsteder som har relasjon til temaet. Siden driftes av "Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB)" ved Oslo Universitetssykehus.

KORONA, INFLUENSA OG KREFT Retningslinjer og vaksineråd (oppdatert 06.11.23) corona_influensa_og_kreftbarn_06_11_23.pdf

Årsrapport for Nasjonalt Kvalitetsregister for barnekreft 2022, publisert 10.05.2023


Ny rapport som omhandler etiske refleksjoner og norsk konsensus rundt strålebehandling mot svulster i sentralnervesystemet hos barn, særlig hos de minste barna (2022))

Kortfilm om livet etter kreftbehandlingen, "Det ingen snakker om", NRK (2023):
NRK TV – Det ingen snakker om


Møte innen nordisk barne-nevro onkologi i Oslo september 2024
Kontakt: AINULV@ous-hf.no