Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Velkommen til Barnekreftportalen

Dette er en side om kreft hos barn og ungdom for helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte. Hovedformålet er å sørge for kvalitetssikret informasjon om kreft hos barn og ungdom og å gi rask tilgang til gode nettsteder som har relasjon til temaet. Siden driftes av "Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB)" ved Oslo Universitetssykehus.

Utlysning av midler til PhD og postdoc-stilling

Årsrapport for Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft 2019, publisert 23.09.2020 

KREFTBARNA OG KORONAVIRUS 01.09.20