Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Velkommen til Barnekreftportalen

Dette er en side om kreft hos barn og ungdom for helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte. Hovedformålet er å sørge for kvalitetssikret informasjon om kreft hos barn og ungdom og å gi rask tilgang til gode nettsteder som har relasjon til temaet. Siden driftes av "Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB)" ved Oslo Universitetssykehus.

KREFTBARNA OG KORONAVIRUS oppdatert 02.07.20