Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Velkommen til Barnekreftportalen

Dette er en side om kreft hos barn og ungdom for helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte. Hovedformålet er å sørge for kvalitetssikret informasjon om kreft hos barn og ungdom og å gi rask tilgang til gode nettsteder som har relasjon til temaet. Siden driftes av Nasjonalt kvalites- og kompetansenettverk for slide svulster hos barn (KSSB)" ved Oslo Universitetssykehus. 

KORONA, INFLUENSA OG KREFT Retningslinjer og vaksineråd (oppdatert 06.11.23) corona_influensa_og_kreftbarn_06_11_23.pdf

Årsrapport-2023-nasjonalt-kvalitetsregister-for-barnekreft.pdf


Ny rapport som omhandler etiske refleksjoner og norsk konsensus rundt strålebehandling mot svulster i sentralnervesystemet hos barn, særlig hos de minste barna (2022))

Kortfilm om livet etter kreftbehandlingen, "Det ingen snakker om", NRK (2023):
NRK TV – Det ingen snakker om


Møte innen nordisk barne-nevro onkologi i Oslo september 2024
Kontakt: AINULV@ous-hf.no