Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Kreftlex

Kreft er en sykdom som medfører store utfordringer for pasient og pårørende, og de får ofte et spesielt opplæringsbehov. Kreftlex er et nettsted rettet spesielt mot pasienter og pårørende. Det er ment som oppslagsverk (Kreftlex = kreftleksikon). En avdeling omtaler kreftsykdommer hos barn. 

Kreftlex: www.kreftlex.no

​Oncolex er et tilsvarende oppslagsverk rettet mot helsepersonell:

Oncolex: www.oncolex.no