Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Barnekreftforeningen

Barnekreftforeningen er en frivillig, landsdekkende organisasjon, som har som formål å være en pådriver ovenfor myndigheter og sykehus for å bedre forholdene og rettighetene for kreftsyke barn og deres familier.

Link til barnekreftforeningen: http://www.barnekreftforeningen.no/