Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Det nasjonale kvalitetsregisteret for barnekreft registrerer alle tilfeller av kreft hos barn under 15 år i Norge. Det jobbes med å utvide aldergrensen opp til 18 år. Barnekreftregisteret har eksistert siden 1985 og fikk nasjonal status i 2013. Kreftregisteret er databehandlingsansvarlig, hvilket innebærer at barnekreftregisteret er en del av Kreftregisteret.

Kreftregisteret samarbeider tett med blant annet klinikere, helseforetak og patologilaboratorier. Registeret har en referansegruppe med fagpersoner som arbeider med kreft hos barn.

Formål
Barnekreftregisteret skal bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som gis til barn med kreft. Kvalitetsregisteret skal også drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommens årsaker, diagnose og sykdomsforløp, samt behandlingseffekter.

Link til Nasjonal kvalitetsregister for barnekreft

Link til årsrapport 2021
Link til årsrapport 2020  
Link til årsrapport 2019
Link til årsrapport 2018
Link til årsrapport 2017
Link til årsrapport 2016
Link til årsrapport 2015 
Link til årsrapport 2014 (1985-2014) 
  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​  ​