Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Kreft hos barn i Norge

Hvert år får ca 150 barn under 15 år kreft i Norge. Tar man med ungdommer opp til 18 år er det nærmere 200 hvert år. Dette utgjør mindre enn 1% av alle krefttilfeller i Norge.
Krefttypene er forskjellige fra barn til voksne (klikk her for å lese om Krefttyper hos barn). De vanligste kreftformene hos barn er leukemi og hjernesvulster (ca 1/3 hver). Den resterende tredjedelen fordeler seg på en lang rekke kreftsvulster, som hver for seg er svært sjeldne (< 10 tilfeller per år).

Behandlingen må ofte gis systemisk, dvs. ved hjelp av cellegift (kjemoterapi), da kreftsykdommene oftest er enten systemisk (blodkreft, lymfekreft) eller det foreligger spredning ved diagnosetidspunktet. Ved kreftsvulster (også kalt solide svulster) er det sentralt viktig å få operert bort svulsten. Noen ganger kreves også strålebehandling i tillegg. Les mer om behandling av barnekreft på en egen side.

Utredning og de tyngste deler av behandlingen gjøres ved de regionale helseforetak (OUS; Haukeland, St. Olav, UNN), mens enklere cellegiftbehandling, det meste av støttebehandlingen og kontrollene gjøres ved de fleste barneavdelinger. Les mer om organiseringen av barnekreftbehandlingen i Norge ved å klikke her.

Prognosen ved barnekreft er generelt bedre enn hos voksne, og langtidsoverlevelsen totalt ligger nå rundt 80 %. Prognosen er avhengig av typen kreft og utbredelse ved diagnosetidspunkt. Klikk her for å se på diagrammer som viser overlevelsen for barnekreft i Norge.

Organisering av kreftbehandlingen hos barn i Norge


Nasjonalt handlingsprogram for kreft hos barn


Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling skal bidra til at det offentlige tilbudet i kreftomsorgen blir av god kvalitet og likeverdig over hele landet. Handlingsprogrammet for kreft hos barn ble publisert 2014 og vil foreligge i revidert versjon i 2016.

Pakkeforløp for kreft hos barn


Pakkeforløpene skal ”bidra til rask diagnostikk og behandling uten ikke-medisinsk begrunnet ventetid slik at pasientene opplever et helhetlig, godt organisert og forutsigbart forløp". Pakkeforløpet for kreft hos barn ble innført 1.9.2015.