Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn


Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB) ble opprettet av Sosial- og Helsedepartementet i 1999 for å sikre nasjonal kompetanseoppbygging og -spredning innen fagfeltet. 2/3 av krefttypene hos barn er kreftsvulster (også kalt solide svulster) – i motsetning til leukemi (blodkreft) som utgjør siste tredjedel. Kompetansetjensten har ikke behandlingsansvar og tar ikke imot henvisninger av pasienter, men fungerer som et nettverkssamarbeid der fagpersoner fra alle landsdeler deltar gjennom faggrupper.

Tjenesten er lagt til Barne- og Ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus, Barneavdeling for kreft- og blodsykdommer.

KSSB har en faglig referansegruppe som skal sikre at den nasjonale tjenestene blir organisert og drevet i tråd med kriteriene fastsatt ved Spesialisthelsetjenesteloven.
Link til referansegruppens møtereferaterLink til Kompetansetjenestens nettside 

Link til Kompetansetjenestens årsrapporter