Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Trygderettigheter når et barn får kreft.
Av sosionom Ida Mannsåker.Les her.

Hva skiller barnekreft fra kreft hos voksne?

Barnekreft er annerledes enn kreft hos voksne. Les mer her.

Krefttyper hos barn
Barn har helt andre kreftformer enn voksne. 2 hovedtyper dominerer. Les mer her.

Symptomer / faresignaler for kreft hos barn og ungdom
Det finnes ingen helt typiske symptomer. Men en rekke som kan vekke mistanke. Se her.

Behandlingsprinsipper ved barnekreft
Cellegiftbehandling, operasjon og i noen tilfeller strålebehandling. Les mer her.

Nordisk samarbeid om barnekreft
Les her om dette kjempeviktige arbeidet som kom i gang i 80-årene

Seneffekter etter behandling for barnekreft
Les mer ved å klikke her.

Barnekreft fra A-Å 
Forklaring av vanlige begreper. Klikk her.

FAQs
Hyppig stilte spørsmål - og svarene. Klikk her.