Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Forekomst av kreft hos barn

Hvert år får ca 150 barn under 15 år kreft. Tar man med ungdommer opp til 18 år er det nærmere 200 hvert år. Dette utgjør mindre enn 1% av alle krefttilfeller i Norge. Forekomsten har vært stabil over lang tid, dvs. vi ser ikke den samme økningen som det er tilfelle hos voksne (figur 1)Figur 1: Forekomst av kreft hos barn og ungdom (0-17 år) fra 1985 til nå. Man ser at forekomsten stort sett har holdt seg stabil (Norsk Barnekreftregister, Årsrapport 2018).


Forskjellige krefttyper har forskjellig forekomst i forhold til alderen (figur 2). For eksempel er akutt leukemi vanligst i aldersgruppen 1 til 5 år, mens øvrige solide svulster (unntatt svulster i sentralnervesystemet - CNS) er hyppigst i første til tredje leveår og i tenårene.Figur 2: Forekomst av forskjellige diagnosegrupper hos barn og ungdom 0-17 år i forhold til alderen. Se tekst.   (Norsk Barnekreftregister, Årsrapport 2018)


Vi finner ingen forskjeller i forekomsten mellom de fire helseregionene i Norge. Forekomsten i forhold til folketallet passer godt med hva vi ser i resten av Norden og i resten av Europa.

Krefttypene er forskjellige fra barn til voksne (klikk her for å lese om Krefttyper hos barn). De vanligste kreftformene hos barn er leukemi og hjernesvulster (ca 30% hver). Resten fordeler seg på lymfomer (10%) og en lang rekke kreftsvulster, som hver for seg er svært sjeldne (< 10 tilfeller per år). Det er ingen krefttyper som forekommer hyppigere i Norge enn i andre land.