Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Forekomst

Hvert år får ca 150 barn under 15 år kreft. Tar man med ungdommer opp til 18 år er det nærmere 200 hvert år. Dette utgjør mindre enn 1% av alle krefttilfeller i Norge. Forekomsten har vært stabil over lang tid, dvs. vi ser ikke den samme økningen som det er tilfelle hos voksne (figur 1)Figur 1: Forekomst av kreft hos barn og ungdom (0-17 år) fra 1985 til nå. Man ser at forekomsten stort sett har holdt seg stabil (Norsk Barnekreftregister, Årsrapport 2018).


Forskjellige krefttyper har forskjellig forekomst i forhold til alderen (figur 2). For eksempel er akutt leukemi vanligst i aldersgruppen 1 til 5 år, mens øvrige solide svulster (unntatt svulster i sentralnervesystemet - CNS) er hyppigst i første til tredje leveår og i tenårene.Figur 2: Forekomst av forskjellige diagnosegrupper hos barn og ungdom 0-17 år i forhold til alderen. Se tekst.   (Norsk Barnekreftregister, Årsrapport 2018)


Vi finner ingen forskjeller i forekomsten mellom de fire helseregionene i Norge. Forekomsten i forhold til folketallet passer godt med hva vi ser i resten av Norden og i resten av Europa.

Krefttypene er forskjellige fra barn til voksne (klikk her for å lese om Krefttyper hos barn). De vanligste kreftformene hos barn er leukemi og hjernesvulster (ca 30% hver). Resten fordeler seg på lymfomer (10%) og en lang rekke kreftsvulster, som hver for seg er svært sjeldne (< 10 tilfeller per år). Det er ingen krefttyper som forekommer hyppigere i Norge enn i andre land.