Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Krefttyper hos barnBarn har andre krefttyper enn voksne. Mens vi hos voksne ser overveiende carcinomer og adenocarcinomer, er det hos barn leukemier (blodkreft) og hjernesvulster som dominerer (med ca 30% hver). Det øvrige er lymfekreft (ca 10%) samt en lang rekke sjeldne kreftsvulster. Generelt kan man si at kreft hos voksne ofte går ut fra et organ (brystvev, prostata, lunge), slik at lokalisasjonen vil gi sterke pekepinn om hva det dreier seg om. Hos barn er det typisk at det er en bestemt type vev som er affisert – benmarg (leukemi), nervevev (nevroblastom og CNS-svulster), bindevev (sarkomer), lymfatisk vev (lymfomer) o.s.v. Her sier lokalisasjonen i kroppen ofte ikke så mye, lymfomer kan for eksempel oppstå mange steder i kroppen, og vevsprøve (biopsi) vil være helt nødvendig for å slå fast hva det dreier seg om.

I det følgende kommer omtalen av noen krefttyper hos barn. Det finnes ellers en god del informasjon om krefttyper hos barn på oncolex.no.

Akutt leukemi (blodkreft)
Svulster i sentralnervesystemet
Lymfomer (lymfekreft)
Nevroblastom (sympatisk nervesystem)
Wilms tumor (nyrer)
Rhabdomyosarkom (bløtdelssvulster)
Beinsvulster
Histiocytoser