Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Nordisk barnekreftsamarbeideNOPHO
(Nordisk forening for Pediatrisk Hematologi og Onkologi) er en sammenslutning av Nordiske barnekreftleger (pluss Litauen, fra 2016) som ble dannet i 1983.  Fra 1984 ble det etablert felles nordiske behandlingsprotokoller for akutt myelogen leukemi, og fra 1992 for akutt lymfatisk leukemi. NOPHO har tidlig vært førende i barnekreftbehandling og resultatene har blitt  lagt merke til internasjonalt.
NOPHOs hjemmeside finnes her.

NOBOS er en tilsvarende forening for sykepleiere i Norden som jobber med barnekreft. NOPHO og NOBOS samarbeider tett.
NOBOS sin hjemmeside finnes her


NOPHO har årsmøter som skifter mellom medlemslandene, og varer vanligvis i 3 dager. I tillegg kommer formøter i forskjellige arbeidsgrupper. Annet hvert år er årsmøtet kombinert for NOPHO og NOBOS.
Årsmøtet i 2017 var i Stockholm/SE, 2018 i Vilnius/LT, 2019 i Aalborg/DK. Møtet som var planlagt til mai 2020 måtte utsettes pga Corona-pandemien og er nå planlagt til 7.-11. mai 2021. Se også www.nopho.org.

Årsrapportene fra NOPHO er spennende lesning.

Årsrapporten 2020 finner du ved å klikke her.
Årsrapporten 2019 finner du ved å klikke her.
Årsrapporten 2018 finner du ved å klikke her.
Årsrapporten 2017 finner du ved å klikke her.
Årsrapporten 2016 finner du ved å klikke her.