Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

FAQ (hyppig stilte spørsmål)

Er det farlig med coronavirus hos barn med kreft?
Se på siden vår om korona!

Har vi som foreldre gjort noe galt slik at barnet vårt fikk kreft? For eksempel hatt feil ernæring?
Det finnes ingen holdepunkter for at slike ting er medvirkende til at et barn får kreft. Det er ingen som er skyld i at barnet har fått kreft. Dette er spesielt viktig å understreke ovenfor søsken – som noen ganger kan tro at deres bror/søster har fått kreft fordi de har vært slemme med dem.

Vi bor i nærheten av høyspentledninger. Jeg har hørt at barn kan få kreft på grunn av det? Det har faktisk vært en del studier som har undersøkt nettopp dette. I starten trodde man det kunne være noe sant i det. Men etter at flere studier har sett på det har man konkludert med at det ikke finnes holdepunkter for at høyspentledninger fører til kreftutvikling hos barn.

Kan barnet vårt gå i skolen/barnehagen mens cellegiftbehandlingen pågår? I all hovedsak kan barna fortsette på skolen, i de perioder når de ikke trenger å være på sykehuset, så lenge de føler seg friske. I perioder med mye forkjølelser/infeksjoner vil man ofte prøve å ha kreftbarna i små grupper sammen med de «friskeste». Det forholder seg litt annerledes med barnehagen. Her vil man ikke anbefale barnehage så lenge barnet behandles med intravenøs cellegift. Men i vedlikeholdsbehandlingen av leukemi f.eks. kan dette bli mulig. Dette er ting dere må ta opp med deres behandlende lege. NB her er det endringer etter covid-pandemien startet vinteren 2020, se siden vår om Corona.

Må man virkelig oppsøke sykehuset hver gang barnet får feber mens kreftbehandlingen foregår? Ja, det er korrekt. Cellegifter fører til en benmargshemning, noe som gjør at de hvite blodlegemene blir lave. Man er derfor utsatt for alvorlige bakterielle infeksjoner. Når barnet måler > 38,0 0C to ganger med en halv times/times mellomrom (eller har en måling > 38,5 0C) bør man dra på sykehuset, uansett tid på døgnet. Si gjerne fra om at dere kommer. Barnet vil da bli undersøkt, det tas blodprøver, og oftest vil man starte med bredspektrede antibiotika intravenøst.

Får barnet mitt bedre behandling dersom vi oppsøker et annet sted i Norge?
Nei, de fire barneavdelingene som har ansvaret for å bestemme behandlingen til alle barn i Norge med kreft samarbeider tett og bruker de samme behandlingsprotokollene. For de fleste diagnoser, vil behandlingen være helt lik enten du bor i Oslo eller Tromsø, Stockholm eller København når barnet ditt får kreft. Du kan være helt trygg på at barnet behandles etter ypperste internasjonal standard.