Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Barnekreft fra A til Å

 

ALL

Akutt lymfatisk leukemi, den "vanlige" barneleukemitypen

AML

Akutt myelogen leukemi

Behandlingsmodalitet

behandlingsform (f.eks. kirurgi, cellegiftbehandling, strålebehandling

Biopsi

vevsprøve, tas enten som nålebiopsi eller vha en liten operasjon

CT

Computertomografi, en spesiell røntgenundersøkelse

Cytogenetikk

arvemateriale i en kreftcelle (i motsetning til cellene i resten av kroppen)

Cytostatika (flertall)

cellegift

Ekkografi

Ultralydundersøkelse

Ewing tumor

En spesiell beinsvulst

Flowcytometri

En immunfarging som kan karakterisere celler, f.eks. finne ut andelen av leukemiceller i benmarg eller blod

Hemoglobin

rødt blodfarvestoff, blodprosent

Hepatoblastom

Den vanligste leversvulsten hos små barn

Hodgkin lymfom

En undergruppe av lymfomene

Kjemoterapi

cellegiftbehandling

Kur

En cellegiftkur går overt 1 eller flere dager og inneholder fra 1 til mange cellegifter

Kurkrav

For å starte en cellegiftkur må det ofte oppfylles visse blodprøvekrav, f.eks. neutrofile > 0,5 og blodplater > 100

Leukocytter

Hvite blodlegemer

MIBG-scan

En nukleærmedisisnk undersøkelse som kan påvise nevroendokrine celler, f.eks. ved nevroblastomutredning

MR

Magnetic resonans imaging, en spesiell billedundersøkelse som bruker magnet istedenfor stråler

Neutrofile granulocytter

En undergruppe av de hvite blodlegemer, bekjemper bakterielle infeksjoner

Nevroblastom

Tumor utgående fra binyrer eller det øvrige sympatiske nervesystemet

Non-Hodgkin lymfom (NHL)

En undergruppe av lymfomer, deles igjen opp i undergrupper

NOPHO

Nordic Society for Pediatric Hematology and Oncology, Nordisk barnekreftforening

Osteosarkom

En krefttype utgående fra skjelettet

PET-scan

En nukleærmedisink billedundersøkelse hvor visse krefttyper lyser opp

Proliferasjonsrate

Veksthastighet av en tumor

Rhabdomyosarkom

Bløtvevssulst utgående fra muskulatur

Sentralt venekateter (SVK, CVK)

En slange som opereres inn i en stor samlevene. Brukes for å ta blodprøver og for å gi intravenøs væske og medikamenter

Seneffekt

Langtidsbivirkning etter kreftbehandling, det brukes også "senfølger" eller "senskader"

SIOP

International Society for Pediatric Oncology Internasjonal barnekreftforening

Spinalpunksjon

Stikk med nål inn i ryggmargskanalen for å ta ut litt spinalvæske og evt sette inn medikamenter

Spinalvæske

Væsken som ligger i hjernehulrommene og rundt ryggmargen

Trombocytter

Blodplater

Veneport (VAP)

En liten kammer med gummimembran som opereres inn under huden, som det er lett å stikke i for å ta blodprøver og gi intravenøs væske og medikamenter

Wilms tumor

Den mest vanlige nyresvulsten hos barn, oppkalt etter kirrurgen Max Wilms