Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Norge i toppsjiktet på leukemioverlevelse hos barn!

Norske barn er blant de i verden som oftest overlever leukemi (blodkreft). Det viser en stor internasjonal studie som Kreftregisteret i Norge har bidratt til, og som nettopp har blitt publisert.

Overlevelsen ved leukemi hos barn ligger nå på hele på 89,7 prosent her i Norge.

Studien omfatter data fra nærmere 90 000 barn, og tallene kommer fra 198 kreftregistre i 53 ulike land, deriblant fra det norske Kreftregisteret.

Studien viser at selv om ulikhetene i overlevelse på verdensbasis har blitt mindre, er det fortsatt store geografiske forskjeller. For eksempel spente prognosen ved akutt lymfatisk leukemi  (ALL) fra 11 prosent (Kina) til 87 prosent (Østerrike) i perioden 1995-1999. I perioden 2005 til 2009 var forskjellene blitt mindre utalt, fra 52 prosent (Colombia) til 92 prosent (Tyskland).  Også for AML, som genrelet er vanskeligere å helbrede enn ALL, var det store forskjeller. Overlevelsen lå f.eks. på mellom 33 prosent (Bulgaria) og 78 prosent (Tyskland) for perioden 2005 og 2009.

Fremgangen skyldes sannsynligvis både bedre diagnostisering og behandling.

For å se selve artikkelen, klikk her!