Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Koronavirus og kreftbarna"Covid-19 is taking over the world". Tegnet av Avaneesh N, 8 år, fra Bengaluru, India
Fra: SIOP Annual Report 2020

Oppdateringer (siste oppdatering ligger øverst):
corona_influensa_og_kreftbarn_06_11_23.pdf

Nyhetsbrev FHI vedr influensavaksine Oppdatert 18.09.2023

Brev til foreldre koronavaksine 5-11 år
NB Når alle kommuner får tilsendt vaksiner til 5-11 års gruppen, vil disse listene over kommuner med barne-vaksiner utgå! Se oppdatert "Koronavaksinering hos kreftbarn" over
Kontaktinformasjon til kommuner med vaksine 5-11 år 
Liste over kommuner som tilbyr barnevaksinasjon
Veileder, vaksinetilbud til barn 5-11 år
Nyhetssak FHI 15.12.21

Nyhetssak FHI 14.01.22
Oppsummering av gjeldende vaksineanbefalinger i ulike grupper FHI

Koronavirus og kreftbarna: Retningslinjer fra det norske barnekreftmiljøet. Ny versjon 16.03.22

Engelsk studie: Kreftbarn med Corona får sjeldent alvorlig sykdom (link)
Foreløpig ingen dødsfall.

Ny engelsk studie: Barn med hematologisk kreftsykdom er ikke mer utsatt for alvorlig forløp enn barn med solide svulster (i motsetning til voksne) (link)

Internasjonalt register av Covid-19 tilfeller hos barn med kreft (link)
Over 1000 smittede. Ca 20% har alvorlig eller kritisk sykdom, 4,4% døde av corona.
Kreftbehandling forsinket eller modifisert hos 45%.
OBS: Mange registrerte tilfeller er fra land med vanskeligere helsemessige forhold enn Norge, så resultatene må tolkes med forsiktighet.
 

FHI: Risikovurdering for alvorlig sykdom og død ved Covid-19, 18.11.2020
Økt risiko for sykehusinnleggelse og død under pågående kjemoterapi. OBS disse data er fra voksne og kan ikke uten videre overføres til barn og ungdom.

Retningslinjer:

Nytt kapittel i NBF generell veileder om koronavirus rev. versjon 5.11.20
Koronavirus og stamcelletransplantasjon - EBMT anbefalinger

Norske nettsider:
Folkehelseinstituttets informasjonsside om koronavirus (link)
 
        inneholder bl.a. flere brosjyrer og videoer om karantene og hjemmeisolering
Helsedirektoratet: Koronavirus - beslutninger og anbefalinger (link)
FHI - Statusrapport Korona
per 21.4.20


Artikler om Korona og kreftbarn
Artikkel: Multisystem inflammatorisk syndrom ved COVID-19
186 tilfeller i USA (2.7.20)
Multisystem inflammatory syndrome temporarily related to COVID-19 (link, 15.05.20)
Koronavirus hos barn i USA:
Av 48 koronasyke barn innlagt i intensivavdeling hadde 40 (83%) underliggende sykdom, 11 av dem immunsuppresjon og/eller cancer. 18 (38%) trengte respirator, 1 ECMO, og 2 (4%) døde. 14.5.20
Koronavirus og kreftbarn- Spørreundersøkelse i 25 land. Blant 8 infiserte kreftbarn var det ingen med alvorlig forløp. 23.04.20
Koronavirus og kreftbarn - erfaringer fra Norditalia

Ingen barn med kreftsykdommer hadde et alvorlig forløp
Koronavirus og barn:  Ikke økt risiko for alvorlig forløp hos immunsupprimerte barn (Norditalia) 24.3.20
Koronavirus og barn: Erfaringer fra Kina - bare få tilfeller med alvorlige forløp

Internasjonale nettsider
CDC update on coronavirus (US Centers for Disease Control and Prevention) (link)
Fakta om Coronavirus (SARS-CoV-2) og coronavirus-sykdom (COVID-19)
(link til BMJ Best Practice)
Pasientbrosjyre om Coronavirus (Patient leaflets, BMJ Best Practice)