Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Referansegruppen

Referansegruppen for KSSB består per jan 2022 av:

Bendik Lund, barneonkolog, St. Olav (leder)
Dorota Wojcik, barneonkolog, HUS
Ole Mikal Wormdal, barneonkolog, UNN
Ellen Ruud (vara: Anne Grete Bechensteen), barneonkolog, OUS
Bernt-Due-Tønnessen, nevrokirurg, OUS
Hans Kristian Haugland, patolog, HUS
Anne Høydal, brukerrepresentant
Maria Winther Gunnes (leder KSSB)


Møtereferat 04-06-2021
Møtereferat 19-01-2021
Møtereferat 09-06-2020
Møtereferat 21-01-2020