Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Referansegruppen

Referansegruppen for KSSB består per juni 2021 av:

Dorota Wojcik, barneonkolog, HUS (leder)
Kristin Sjåvik, nevrokirurg, UNN
Bendik Lund, barneonkolog, St. Olav
Ellen Ruud, barneonkolog, OUS
Bernt-Due-Tønnessen, nevrokirurg, OUS
Hans Kristian Haugland, patolog, HUS
Anne Høydal, brukerrepresentant
Bernward Zeller (leder KSSB)


Møtereferat 04-06-2021
Møtereferat 19-01-2021
Møtereferat 09-06-2020
Møtereferat 21-01-2020