Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn b16436@ous-hf.no

Om barnekreftportalen.no

BARNEKREFTPORTALEN er et nettsted initiert og driftet av Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn (KSSB). Tjenesten er lokalisert til Oslo Universitetssykehus og har en egen nettside.

Formålet med BARNEKREFTPORTALEN er å samle kvalitetssikret informasjon om barnekreft i Norge på ett sted. Vi ønsker å gi rask og enkel tilgang til seriøse nettsteder som har relasjon til kreft hos barn. Siden henvender seg til helsepersonell, pasienter, pårørende og andre interesserte.

Gi oss gjerne tilbakemelding – vi er alltid glade for nye forslag, ros og ris!

Maleriene som er brukt på Barnekreftportalen er utført av malerduoen Bringager & Malmstrøm

Alle tekster som ikke er signert av andre er ved

Bernward Zeller, Overlege, PhD
Barne- og Ungdomsklinikken, Oslo Universitetssykehus