Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Nyheter


 KREFTBARNA og KORONAVIRUS oppdatert 14.9.21


Handlingsprogrammet for barnekreft
ny versjon 05.06.20

NOPHO's Annual Report 2020
ny per 29.5.20
Barnekreft i de Nordiske land. Insidens, overlevelsestall, forskning. 

Behandlig av hjernesvulster hos barn i Norge 1974-2013

Ny artikkel ved Einar Stensvold et al publisert 2019. Klikk her.

Nasjonale prinsipper vedr. utprøvende behandling

Publisert ved Helsedirektoratet høsten 2019. Klikk her.

Norsk Barnekreftregister Årsrapport 2018 publisert 30.09.19
Barnekreft i Norge. Insidens, overlevelse, behandling. Klikk her.


Trygderettigheter når et barn får kreft

Av sosionom Ida Mannsåker, publisert desember 2018. Klikk her.

Nor
sk kvalitetsregister for kreft hos barn - Årsrapport 2017
Publisert høsten 2018. Insidens, overlevelsestall og mye mer. Klikk her.

Norske barn i toppsjiktet internasjonalt
En ny studie viser at Norge ligger høyt oppe internasjonalt hva gjelder overlevelse av leukemi hos barn. For å lese mer, klikk her.

Internasjonal forskningsstudie med Norsk deltagelse (sept. 2017):
Betydelig økt risiko for å få benkreft hos overlevere etter barnekreft.
Risikoen er størst hos overlevere etter retinoblastom og ben- og bløtvevssarkomer og avtar med økende alder og intervall fra den første kreftdiagnosen.

Barnekreft er annerledes

Artikkel i legetidsskriftet ved barnekreftleger fra Oslo Universitetssykehus om forskjellene mellom barnekreft og voksenkreft. Utfordringen ved barnekreft ligger faktisk i de små tallene!
Se artikkelen

Seneffekter etter barnekreft
Ny studie ved forsker og barnekreftlege Maria Gunnes fra Haukeland Universitetssykehus: De som rammes av barnekreft har større risiko for å bli arbeidsledige og økonomisk avhengige. Se to avisomtaler:
--
VG 20.09.2016
-- BT 21.9.16
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --