Barnekreftportalen
Copyright ® Nasjonal kompetansetjeneste for solide svulster hos barn post@kssb-no.org

Nyheter

Trygderettigheter når et barn får kreft
Av sosionom Ida Mannsåker, pubnlisert desember 2018. Klikk her.

Nor
sk kvalitetsregister for kreft hos barn - Årsrapport 2017
Publisert høsten 2018. Insidens, overlevelsestall og mye mer. Klikk her.

NOPHO's Annual Report 2018

Nordiske tall. Insidens, overlevelsestall, forskning. Klikk her

Norske barn i toppsjiktet internasjonalt
En ny studie viser at Norge ligger høyt oppe internasjonalt hva gjelder overlevelse av leukemi hos barn. For å lese mer, klikk her.

Ny internasjonal forskningsstudie med Norsk deltagelse (sept. 2017):
Betydelig økt risiko for å få benkreft hos overlevere etter barnekreft.
Risikoen er størst hos overlevere etter retinoblastom og ben- og bløtvevssarkomer og avtar med økende alder og intervall fra den første kreftdiagnosen.

Barnekreft er annerledes

Artikkel i legetidsskriftet ved barnekreftleger fra Oslo Universitetssykehus om forskjellene mellom barnekreft og voksenkreft. Utfordringen ved barnekreft ligger faktisk i de små tallene!
Se artikkelen

Seneffekter etter barnekreft
Ny studie ved forsker og barnekreftlege Maria Gunnes fra Haukeland Universitetssykehus: De som rammes av barnekreft har større risiko for å bli arbeidsledige og økonomisk avhengige. Se to avisomtaler:
--
VG 20.09.2016
-- BT 21.9.16
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --